CUS Tarnów – 11 Kampania „Białej Wstążki” – „Nie bądź obojętny na przemoc”

Uroczysta Inauguracja Kampanii odbyła się 29 listopada w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej — Zakładzie Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie. Połączona była z konferencją „ Strategie Pomocy dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie alkoholowej”, dedykowaną wszystkim służbom oraz instytucjom z terenu Tarnowa zaangażowanym w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W tym roku akcentowana była przemoc wobec dzieci, bo to one są najbardziej bezbronnymi jej ofiarami. Uwaga kampanii była skierowana również na formy przemocy tej niewidocznej, której doświadcza wielu z nas. A mowa o przemocy finansowej, seksualnej czy psychicznej, które dotykają nie tylko wielu młodych ludzi ze strony rodziców czy kobiet ze strony partnerów, ale również wiele osób spotykanych przez nas na co dzień w pracy czy w sąsiedztwie, którzy często wstydzą się o tym mówić.

Niepokojące jest to, że zjawisko przemocy dotyczy w równym stopniu rodzin o wysokim statusie społecznym i ekonomicznym, z tak zwanego marginesu społecznego.

W ramach tarnowskiej kampanii odbyła się konferencja zatytułowana „Strategie Pomocy dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie”, która adresowana była zwłaszcza do służb i instytucji zaangażowanych w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy. Podczas konferencji, w której uczestniczyli specjaliści, poruszany był temat związany z dziećmi doznającymi przemocy w rodzinie, było też o tym, jak alkoholizm rodziców wpływa na dziecko, a także o narzędziach prawnych i roli przedstawicieli poszczególnych instytucji w pomocy dziecku krzywdzonemu.

Według raportu sondażu europejskiego co piąta kobieta w Polsce nie ma własnych dochodów i wiele z nich jest ofiarami przemocy ekonomicznej w swoich domach. Ale ofiarami tej formy przemocy są też dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne bez względu na płeć.

Dane Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że aż 1 na 3 kobiety na całym świecie pada w ciągu swojego życia ofiarą przemocy.

Również dzieci doświadczają jej na co dzień, nie tylko tej fizycznej. Ponad 45% doświadczyło co najmniej raz poniżających form przemocy werbalnej ze strony rodzica, a 8 procent twierdzi, że przynajmniej raz dorośli zachęcali je do wspólnego oglądania filmów pornograficznych, a 3,6 procent przeżyło z dorosłymi kontakt fizyczny o charakterze seksualnym.

Mieszkańców Tarnowa zachęcamy do całorocznego korzystania z oferty pomocowej takich instytucji jak:

Centrum Usług Społecznych w Tarnowie
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Goldhammera 3
Tel: 14 688 20 77, 14 688 20 78, 14 688 20 79
Pomoc udzielana w godzinach pracy instytucji : 7:30 -15:30 ( poniedziałek – piątek)
cus@cos.tarnow.pl

 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
ul. Szarych Szeregów 1
Tel: 14 655 36 36
oiktarnow@op.pl
Placówka całodobowa – dostępna pomoc siedem dni w tygodniu

 

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna
ul. Szujskiego 25
Tel: 14 622 27 96
sekretsppt@umt.tarnow.pl
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Chyszowska 3
Tel: 14 655 99 95
sekretppp@umt.tarnow.pl

 

Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem  prowadzone przez Fundację im. H. J. Tarnowskiego
ul. Krakowska 13, IV piętro
Tel: 519 820 707
Dyżury:
Poniedziałek: 9.00 – 16.00
Wtorek: 9.00 – 16.00
Środa: 13.00 – 20.00
Czwartek: 10.00 – 17.00
Piątek: 9.00 – 16.00
Sobota: 9.00 – 13.00

 

Foto: R. Czerwiński

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *