Złóż wniosek o dodatek węglowy – jutro mija termin

Przypominamy że jutro, tj. 30 listopada, mija ostateczny termin na złożenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Można także starać się o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Mieszkańcy, jeśli ogrzewają dom węglem, mogą otrzymać jednorazowo wpłatę w wysokości 3 tys. zł. Dodatkowo, po znowelizowaniu przepisów, gospodarstwa domowe, które mają wspólny adres, mogą złożyć ponowny wniosek o dopłatę. Prezydent miasta może przyznać dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Nowelizacja ustawy wprowadziła również zmiany w przepisach, które polegają na możliwości przyznania dodatku węglowego tym gospodarstwom domowym, które złożyły deklarację CEEB po 11 sierpnia 2022 r. Po złożeniu wniosku jest przeprowadzany wywiad środowiskowy podczas, którego ustalane jest główne źródło ogrzewania i rodzaj stosowanego w nim paliwa.

Można także starać się o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytuły wykorzystania niektórych źródeł ciepła:

– na pelet drzewny, inny rodzaj biomasy – 3000 zł
– na drewno kawałkowe – 1000 zł
– na gaz skroplony LPG – 500 zł
– na olej opałowy – 2000 zł

Marta Tarnowska UMT


Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *