Pomoc dla rodziców dzieci powracających z zagranicy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie organizuje w grudniu dyżury telefoniczne dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci, które dotychczas funkcjonowały w innym systemie oświaty, a obecnie powracają z zagranicy.

– Młodzi ludzie muszą odnaleźć się w nowych realiach, często dotykają ich trudności adaptacyjne, nie znają języka polskiego lub znają go w stopniu niewystarczającym do efektywnej nauki, często przejawiają kłopoty z nawiązywaniem pozytywnych relacji z rówieśnikami i nauczycielami. Często zadawanym pytaniem jest, jak pomóc tym uczniom w przezwyciężeniu poczucia wyobcowania, niepewności czy zagrożenia – piszą organizatorzy dyżurów.

Dyżury prowadzone będą pod numerem telefonu 14 655 99 95. Pełnić będą je: logopeda i pedagog, Aneta Płaczek (czwartek, 8 grudnia – godz. 11-12), pedagog Anna Urbańska-Galas (wtorek, 13 grudnia – godz. 12-13) oraz psycholog Jessica Trojak (poniedziałek, 19 grudnia – godz. 15-16).

Pracownicy zespołu ds. dzieci powracających z zagranicy zapraszają także do zapoznania się z opracowanym przez nich krótkim poradnikiem, o tym jak pracować z uczniem powracającym z zagranicy. Dostępny on jest pod adresem: http://ppptarnow.pl/2021/12/22/uczen-odmienny-kulturowo-krotki-poradnik/

Info: Stefan Mikulski UMT

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *