Zgłoś pracę dyplomową

Rusza XVII edycja konkursu o nagrodę im. Tadeusza Tertila. Wyróżnienia jak zawsze przyznane zostaną w dwóch kategoriach „Najlepsza praca licencjacka lub inżynierska” i „Najlepsza praca magisterska”. Pula nagród w konkursie wynosi 14 tysięcy złotych, a zgłoszenia przyjmowane będą do 15 września 2023 roku.

Nagrody imienia Tadeusza Tertila przyznane zostaną w przyszłym roku po raz siedemnasty w dwóch kategoriach: najlepszej pracy licencjackiej lub inżynierskiej oraz najlepszej pracy magisterskiej (w obu przypadkach warunkiem niezbędnym jest obrona pracy w roku akademickim 2022/23). W przypadku tej drugiej kategorii wyodrębnione są dodatkowo dwie podkategorie: nauki humanistyczne i społeczne oraz pozostałe dziedziny nauki i sztuki.

Może być dodatkowo przyznana nagroda specjalna dla pracy wyróżniającej się dużym stopniem innowacyjności. Każda uczelnia może zgłosić maksymalnie dwie prace magisterskie oraz jedną licencjacką lub inżynierską.

Oceny prac dokonają członkowie kapituły. W jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli Gminy Miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego, po jednym przedstawicielu desygnować mogą również uczelnie, które zgłosiły prace. Łączna pula nagród wyniesie w tym roku 14 tysięcy złotych. Oprócz nagrody pieniężnej, laureci otrzymają dyplom i pamiątkową statuetkę

Nagrodzone prace będą opublikowane na stronach internetowych Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego, a imiona i nazwiska laureatów oraz tematy ich prac trafią na tablice ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowa i Starostwa Powiatowego oraz do Biuletynów Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego.

Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego, która odbędzie się 30 października 2023 roku.

Info: Marta Tarnowska UMT

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *