Centrum Usług Społecznych – Kampania „Biała Wstążka”

Biała WstążkaPo raz jedenasty w Tarnowie rusza kampania „Biała Wstążka”. W tym roku obchodzona będzie pod hasłem „Twoja Bierność Wspiera Przemoc”, będącym symbolem sprzeciwu wobec agresji kierowanej do drugiego człowieka, w szczególności dzieci. Konferencję towarzyszącą temu wydarzeniu zaplanowano na 29 listopada.
Cel tegorocznej kampanii to przede wszystkim zwrócenie szczególnej uwagę na zjawisko przemocy wobec dziecka oraz zachęcenie do zdecydowanej reakcji na zachowania przemocowe.
Uroczysta Inauguracja Kampanii odbędzie się 29 listopada w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej — Zakładzie Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie. Połączona będzie z konferencją „Strategie Pomocy dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie alkoholowej”, dedykowaną wszystkim służbom oraz instytucjom z terenu Tarnowa zaangażowanym w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Konferencja rozpocznie się o godzinie 9, a wykład szkoleniowy podzielony zostanie na trzy bloki tematyczne:
„Dziecko jako świadek i osoba doznająca przemocy w rodzinie” (poprowadzi Marek Mudant),
„Jak alkoholizm rodziców wpływa na dziecko” (poprowadzi Beata Bocian-Waszkiewicz)
„Narzędzia prawne w ręku członków grupy roboczej – rola przedstawicieli poszczególnych instytucji w pomocy dziecku krzywdzonemu (poprowadzi Marek Mudant).
Pod koniec zaplanowano panel dyskusyjny.
Z danych zebranych w ramach kampanii „Dzieciństwo Bez Przemocy”, w 2001 roku, wynika, że 60 procent dorosłych Polaków stosuje kary fizyczne wobec swoich dzieci poniżej dziewiętnastego roku życia. Co szósty dwunastolatek przyznaje, że w wyniku przemocy ze strony rodziców doznał urazów, takich jak siniaki i zadrapania, 47 procent dzieci co najmniej raz doświadczyło poniżających form przemocy werbalnej ze strony matki lub ojca, 8 procent twierdzi, że przynajmniej raz dorośli zachęcali je do wspólnego oglądania filmów pornograficznych, a 3,6 procent przeżyło z dorosłymi kontakt fizyczny o charakterze seksualnym. Opisywane zjawisko dotyczy w takim samym stopniu rodzin o wysokim statusie społecznym i ekonomicznym oraz rodzin z tak zwanego marginesu społecznego.
Wydarzenie organizuje Centrum Usług Społecznych w Tarnowie oraz Urząd Miasta Tarnowa.
Mieszkańców Tarnowa zachęcamy do całorocznego korzystania z oferty pomocowej takich instytucji jak:
Centrum Usług Społecznych w Tarnowie
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Goldhammera 3
Tel: 14 688 20 77, 14 688 20 78, 14 688 20 79
Pomoc udzielana w godzinach pracy instytucji : 7:30 -15:30 (poniedziałek – piątek)
cus@cus.tarnow.pl
Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
ul. Szarych Szeregów 1
Tel: 14 655 36 36
oiktarnow@op.pl
Placówka całodobowa – dostępna pomoc siedem dni w tygodniu
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna
ul. Szujskiego 25
Tel: 14 622 27 96
sekretsppt@umt.tarnow.pl
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Chyszowska 3
Tel: 14 655 99 95
sekretppp@umt.tarnow.pl
Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzone przez Fundację im. H. J. Tarnowskiego
ul. Krakowska 13, IV piętro
Tel: 519 820 707
Dyżury:
Poniedziałek: 9.00 – 16.00
Wtorek: 9.00 – 16.00
Środa: 13.00 – 20.00
Czwartek: 10.00 – 17.00
Piątek: 9.00 – 16.00
Sobota: 9.00 – 13.00
Źródło: CUS TARNÓW

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *