V Małopolski Kongres „Srebrna Gospodarka”

V MAŁOPOLSKI KONGRES „SREBRNA GOSPODARKA….

V edycja Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki została zorganizowana w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Kongres uroczyście otworzył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Tematem prewodnim V edycji kongresu jest ”Krajobraz po pandemii: sytuacja osób starszych i nowe wyzwania dla polityki senioralnej”.

Podczas kongresu odbyły się dwie debaty: Wpływ pandemii na sytuację zdrowotną i społeczną osób starszych w Małopolsce oraz Edukacja i uczenie się w późnej dorosłości. W ich trakcie zaproszeni eksperci sformułowali rekomendacje w zakresie polityk publicznych i wdrożenia rozwiązań systemowych, które zostaną uwzględnione przy programowaniu regionalnej polityki społecznej Małopolski.

Wśród panelistów znalazła się m.in pani Lidia Jaźwińska (debata 1) reprezentująca Małopolską Radę ds. Polityki Senioralnej oraz Tarnowską Radę Seniorów. Gościem specjalnym Kongresu był wybitny językoznawca prof. Jerzy Bralczyk.

Podczas kongresu pierwszy raz publicznie zaprezentowano informacyjno-społecznościowy, a także edukacyjny i międzypokoleniowy portal internetowy https://senioralna.malopolska.pl/, który jest dedykowany małopolskim seniorom. Znajdą się tam najważniejsze informacje dotyczące regionalnej polityki senioralnej Województwa Małopolskiego.

Foto: Lech Jaźwiński
Info: organizatora

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *