Jerzy Martynow – malarstwo

„Artystyczne podróże Jerzego Martynowa” – wystawa malarstwa i szkiców Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Rynek 3 – Galeria „Piwnica pod Trójką”.

Jerzy Martynów urodził się w Tarnowie w 1956 roku. Edukację artystyczną rozpoczął w tarnowskim Liceum Sztuk Plastycznych, które ukończył w 1977 roku. Następnie naukę kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Architektury Wnętrz. Dyplom uzyskał w 1985 roku w pracowni prof. Włodzimierza Buczka. Po ukończeniu studiów wrócił do Tarnowa, gdzie zamieszkał na stałe i zajął się działalnością artystyczną. W roku 1988 założył Grupę TA (Tarnowscy Artyści), która skupiała ok. 30 młodych tarnowskich artystów. Przez kilka lat wspólnie organizowali wystawy zbiorowe i indywidualne w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej, mającym wtedy siedzibę w przy ul. Wałowej 10. W latach 1989-1991 w tarnowskim „Plastyku” uczył malarstwa, geometrii wykreślnej i projektowania perspektywicznego. Do dzisiaj Jego uczniowie bardzo mile wspominają ten czas, wspólne wyjazdy na plenery i korekty prac, które na pewno przyczyniły się do lepszego zrozumienia sztuki rysunku i malarstwa.

Na co dzień Jerzy Martynów zajmuje się malarstwem, rzeźbą, grafiką użytkową i architekturą wnętrz, tworzy również małe formy architektoniczne. Jest artystą wszechstronnym, maluje różnymi technikami – olejną, akwarelową, akrylem, pastelami. W swoich obrazach porusza różnorodne tematy, wśród nich znajdziemy portret, postać, krajobraz, architekturę, abstrakcję. Jego prace powstają w większości w plenerze, często wykonuje szkice, fotografuje, zbiera materiały, aby móc w sezonie zimowym usiąść przy sztaludze i tworzyć.

Jako architekt wnętrz jest autorem wielu zrealizowanych stylowych i nowoczesnych projektów wnętrz. Znajdują się one w Tarnowie, Krakowie, Zakopanem, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, oraz za granicą: we Frankfurcie, Paryżu, Chartres. Na swoim koncie posiada również ogromny dorobek w dziedzinie malarstwa. Zorganizował ponad 50 wystaw indywidualnych, uczestniczył w ponad 200 zbiorowych. Swoje prace pokazywał i nadal pokazuje nie tylko w kraju, ale również za granicą, m.in. we Francji, Danii, Niemczech, Kanadzie i Belgii, Japonii, Chinach.

Regularnie co 2 lata od roku 2015 uczestniczy w cyklu wystaw „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej”, dzięki temu mieszkańcy Tarnowa mają okazję zapoznać się z Jego najnowszymi pracami.

Na zbliżającej się wystawie zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt prac z dziedziny malarstwa. Będą to widoki miast, miasteczek, wsi i krajobrazów wykonane podczas wyjazdów na plenery. Uzupełnieniem będą, po raz pierwszy pokazywane, szkice do obrazów. ich prezentacja będzie posiadała wydźwięk edukacyjny – odbiorcy interesujący się malarstwem, będą mogli zapoznać się z pracą plenerową artysty powstawaniem obrazu od szkicu do efektów końcowych.

Za swoją twórczość oraz działalność społeczną Jerzy Martynów był wielokrotnie nagradzany. Jednym z ostatnich przyznanych Artyście wyróżnień jest tytuł „Tarnowianina Roku”, który odebrał podczas niedawnej gali finałowej drugiej edycji Festiwalu „Tarnowianie” organizowanego przez Centrum Sztuki Mościce.

Wystawa: „Artystyczne podróże Jerzego Martynowa” będzie dostępna dla zwiedzających od 25 października do 13 listopada 2022 r. Kurator wystawy Bożena Szczupak
Info:Muzeum

 

Foto:R. Czerwiński
Opr.L. Jaźwińska

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *