Bezpłatna pomoc prawna i terapeutyczna

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego czy przemocy, wsparcie w sporządzeniu pisma procesowego czy nawet udzielanie porad w zakresie uzależnienia. Między innymi to proponuje Centrum Usług Społecznych, który uruchomił Miejski Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pomoc można uzyskać przy ulicy Goldhammera 3 lub pod numerem telefonu 14 688 21 14.

W ramach dyżurów w Punkcie mieszkańcom miasta oferowane są następujące formy pomocy:

  1. pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego, przemocy w rodzinie,
  2. pomoc w przygotowaniu pism procesowych,
  3. udzielanie porad w zakresie uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
  4. pomoc terapeutyczna,
  5. udzielanie wsparcia po odbytym leczeniu,
  6. wskazanie miejsc, gdzie można podjąć leczenie odwykowe.

Osoby dyżurujące posiadają wszelkie kwalifikacje, które pomogą w rozwiązywania wyżej wymienionych problemów. W każdą środę, w godzinach od 15 do 18 w pokoju 109 można odnaleźć prawnika Łukasza Karasia, natomiast certyfikowana Instruktorka Terapii Uzależnień Lilia Cyprowska dyżuruje w II, III, IV i V środę miesiąca w godzinach od 15 do 17 w pokoju 100A. Pomoc jest nieodpłatna.

Info: M. Tarnowska fot. freepik

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *