Dobre pozycje Tarnowa w dwóch rankingach

W dwóch opublikowanych ostatnio rankingach, „Indeksie Zdrowych Miast” i „Liderzy Inwestycji”, Tarnów zajął dobre pozycje wśród miast na prawach powiatu, plasując się w środku rankingowej stawki.

Grupa Luxmed+, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Szkoła Główna Handlowa to instytucje firmujące raport pt. „Indeks Zdrowych Miast”. „Zdrowie to część życia, na którą zwłaszcza po pandemii szczególną uwagę zaczęło zwracać społeczeństwo. Zaniepokojeni rosnącą liczbą chorób występujących na obszarach zurbanizowanych sprawdziliśmy, w których miastach na prawach powiatu są najlepsze warunki dla utrzymywania dobrego stanu zdrowia” – napisali jego autorzy we wprowadzeniu do raportu. Badaniami objęto 66 miast na prawach powiatu. Eksperci, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, biorący udział w projekcie, wskazali co i w jaki sposób wpływa na jakość życia i zdrowie mieszkańców miast, oraz które spośród nich są najlepszymi miejscami do życia. Podczas prac wyłoniono osiem głównych obszarów, ważnych z punktu widzenia tworzenia warunków dla zdrowego życia. Indeks obejmuje obszary: zdrowia, ludności, usług komunalnych i społecznych, edukacji, mieszkalnictwa, środowiska, infrastruktury, przestrzeni.

W rankingu Tarnów został w gronie 66 miast sklasyfikowany w górnej części stawki, na dobrym 28. miejscu, otrzymując łącznie 37,5 punktu. Bardzo dobrze wypadło miasto nad Białą w kategorii „Edukacja”, zajmując 6. miejsce.

* * *

Z kolei Tygodnik Samorządowy Wspólnota przygotował ranking pod hasłem „Liderzy inwestycji”, w którym ujęte zostały wydatki inwestycyjne miast na prawach powiatów, powiatów ziemskich i gmin wiejskich za lata 2019–2021. I również w tym zestawieniu Tarnów znalazł się w górnej części stawki wśród miast na prawach powiatu i został sklasyfikowany na 26. miejscu. Średnie wydatki inwestycyjne w mieście liczone per capita za lata 2019-2021 wyniosły 1249,84 zł.

W porównaniu z rankingami z poprzednich lat jest to istotny wzrost, bowiem za lata 2017-2019 nasze miasto zostało sklasyfikowane na 39. pozycji, zaś za lata 2018-2020 na miejscu 31.

Wśród 314 powiatów ziemskich ujętych w klasyfikacji ziemski powiat tarnowski znalazł się za lata 2019-2021 na 245. pozycji, zaś gmina Tarnów, wśród ujętych 1523 gmin zajęła 1317. miejsce.

Info:UMT

Foto: P. Topolski

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *