Samorządy czekają na ustawę i węgiel

 

Choć większość samorządów nie uznaje za dobry pomysł sprzedaży przez miasta i gminy węgla importowanego przez spółki Skarbu Państwa, to jednak większość – w tym Tarnów – zdecydowała się na to, aby wspomóc w ten sposób swoich mieszkańców, bowiem rząd, którego obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, nie zgromadził w odpowiednim czasie zapasów węgla.

Prezydent Roman Ciepiela już w pierwszej połowie października zadeklarował, że choć jego zdaniem samorząd nie jest od sprzedaży węgla, to jednak miasto podejmie się tego zadania, aby pomóc tarnowianom, którzy węgla jeszcze nie kupili. Odbyło się spotkanie miejskiego sztabu kryzysowego, którego zadaniem będzie skoordynowanie sprzedaży mieszkańcom węgla, który zakupiły za granicą spółki Skarbu Państwa, a który w najbliższym czasie ma dotrzeć do Polski. Rozmawiano o transporcie węgla do Tarnowa, jego składowaniu i systemie sprzedaży oraz kosztach tych działań. Pierwszym pomysłem było, aby sprzedażą zajęła się miejska spółka MPGK, jednak po dyskusji ustalono, że lepszym sposobem będzie zaangażowanie do tego celu dwóch działających w Tarnowie prywatnych składów węgla, które w obecnym kryzysie są w trudnej sytuacji biznesowej.

Prezydent Tarnowa spotkał się z właścicielami składów, z którymi rozmawiał o możliwościach poprowadzenia przez nich sprzedaży węgla dla tarnowian, po podpisaniu odpowiedniej umowy z Urzędem Miasta Tarnowa. Wstępnie wyrazili oni zainteresowanie taką współpracą, jednak przedstawili sporo wątpliwości dotyczących niektórych zapisów w projekcie ustawy.

Takie wątpliwości mają również przedstawiciele strony samorządowej i przedstawili je rządowi. Ogólnie rzecz biorąc, zdaniem samorządów projekt zbyt mocno ingeruje w mechanizmy wolnorynkowe, samorządowcy chcą, aby odległość do punktów, w których będzie odbierany węgiel, nie przekraczała 100 km i żeby były one określone w rozporządzeniu. Chcą również jasnego stwierdzenia, że to spółki Skarbu Państwa sprowadzające węgiel odpowiadają za jego jakość. Potwierdzeniem miałoby być przekazywanie gminom wraz z paliwem odpowiednich certyfikatów.

Część samorządowych postulatów znalazła się w projekcie ustawy w formie rządowej autopoprawki, jednak nadal przeważają opinie, że ów akt prawny, który został już przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu, jest bardzo dziurawy i może w najbliższym czasie sprawić wiele problemów. Posłowie mają się zająć ustawą w czwartek, 20 października.

– Nie ukrywam, że mam duże wątpliwości co do sprzedaży węgla przez samorządy, jednak chcemy pomóc naszym mieszkańców w sytuacji, gdy rząd przespał lato i nie zgromadził odpowiednich zapasów węgla – podkreśla prezydent Roman Ciepiela. – W tym celu nawiązaliśmy kontakty i współpracę z tarnowskimi składami, które najprawdopodobniej zajmą się sprzedażą węgla w naszym imieniu. Mają w tym wieloletnie doświadczenie, place do składowania, odpowiedni sprzęt, a poza tym chcemy im pomóc w kryzysowej sytuacji. Jesteśmy gotowi do podpisania umów i sprzedaży węgla, czekamy tylko na ustawę, która musi przejść przez Sejm, Senat i uzyskać podpis prezydenta.

* * *

2000 zł – tyle maksymalnie ma kosztować węgiel sprzedawany przez samorządy, choć jego cena może być niższa. Według rządowych deklaracji, zakupy węgla po preferencyjnych cenach będą możliwe od listopada. Gospodarstwo domowe będzie mogło kupić w tej cenie do końca br. 1,5 tony węgla. Kolejne 1,5 tony będzie można kupić do 31 stycznia 2023 roku. Kto będzie mógł kupić od gminy węgiel na preferencyjnych warunkach? Ustawa wskazuje na osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Obowiązkiem wójta, burmistrza albo prezydenta będzie weryfikacja wniosku o zakup, w szczególności w zakresie dodatku węglowego.

Obecnie służby miejskie w Tarnowie weryfikują potrzeby mieszkańców pod względem zaopatrzenia w węgiel, aby było wiadomo, ile tego paliwa trzeba będzie zapewnić. Zajmuje się tym Miejski Zarząd Budynków oraz Centrum Usług Społecznych.

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *