Kristofer Zorde – „Dzień pierwszy”

Spotkanie z Kristofem Zorde, autorem książki „Dzień pierwszy”. Książka to literacki debiut roku. Prowadzący Adam Bartosz.
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z księgarnią BooKBook w Tarnowie.
„Kristof Zorde jest znany od paru lat na rynku książki, gdy bez żadnych oporów wszedł w środowisko wydawców i zaczął narzucać swoją wizję handlu księgarskiego. Należy do pokolenia, które doświadczyło dramatycznego eksodusu z Polski po nagonce antysemickiej po 1968 roku, jednak potrafił przemienić traumę wypędzenia w nową przygodę życia i znaleźć szybko swoje miejsce w innym kraju. Nie ukrywał tych przeżyć, publicznie o tym mówił w rozmowie z Krystyną Naszkowską, która w 2018 roku opublikowała rozmowę z Kristofem Zorde w zbiorze wywiadów zatytułowanych „Ani tu, ani tam” (Wielka Litera). Tam też odsyłamy czytelników, którzy chcieliby poznać więcej szczegółów z jego życia. Jednak dzisiaj najważniejszy jest „Dzień pierwszy”, który z pewnością zaistnieje we współczesnej prozie polskiej. Autor opisuje w nim swoje pobyty w Izraelu, gdzie w ciągu sześciu kolejnych lat w latach siedemdziesiątych przyjeżdżał jako wolontariusz w czasie wakacji i pracował w kibucach. Jak sam przyznaje, nie są to wspomnienia, ani dziennik, lecz zbeletryzowane opowiadania na podstawie własnych przeżyć.”
Foto: Amelia Michalska, Lidia Jaźwińska
Meeting with Kristof Zorde, author of the book „Day One”.
The book is the literary debut of the year.Hosted by Adam Bartosz.
„Kristof Zorde has been known on the book market for several years, when he entered the publishing community without any resistance and began to impose his vision of the book trade. He belongs to the generation that experienced a dramatic exodus from Poland after the anti-Semitic campaign after 1968, but managed to transform the trauma of expulsion. into a new adventure in his life and find his place quickly in another country. The letter). There we also send readers who would like to know more details about his life. However, today the most important is „Day One”, which will certainly appear in contemporary Polish prose. In it, the author describes his visits to Israel, where he in the seventies he used to volunteer during the summer holidays and worked in kibbutzim. memories, not a diary, but fictionalized stories based on their own experiences. „
More info at: ➡ https: //rynek-ksiazki.pl/recenzje/dzien-pierwszy / …
Organizer: City Public Library in cooperation with the BooKBook bookstore in Tarnów.

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *