Prezydent pisze do premiera w sprawie cen energii

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

Warszawa

Szanowny Panie Premierze,

Pragnę poinformować o wystąpienia zjawiska, które w moim odczuciu wyczerpuje znamiona monopolu spółek Skarbu Państwa, powołanych w celu realizacji jednej z podstawowych funkcji naszego państwa, tzn. zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej podmiotom publicznym, mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym. Bezpieczeństwo energetyczne i możliwość równomiernego rozwoju mieszkańców Tarnowa – podkreślone w art. 1 ustawy Prawo energetyczne -może zostać w najbliższym czasie poważnie zagrożone.

Miasto Tarnów w celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej na zabezpieczenie kluczowych i niezbędnych usług świadczonych mieszkańcom, zgodnie z prawem zamówień publicznych, powołało grupę zakupową składającą się z 87 podmiotów, wśród których są jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tarnowa: szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, przedsiębiorstwa komunalne, a także szpital i straż pożarna. Zapotrzebowanie na energię elektryczną tych jednostek to min 15 000 000 kWh rocznie w 369 obiektach.

Na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta dostawy energii elektrycznej do budynków w/w instytucji, a jedyna oferta dostaw energii dla potrzeb oświetlenia ulic i placów opiewała na stawki blisko siedmiokrotnie krotnie wyższe niż w 2022 r., które nie mogły być z oczywistych powodów przyjęte.

Bardzo proszę pana Premiera o interwencję z wykorzystaniem kompetencji Prezesa Rady Ministrów wobec spółek Skarbu Państwa, które realizują politykę państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Nie może pozostać bez reakcji uchylanie się spółek SP od świadczenia podstawowych usług dla sektora publicznego na realizację fundamentalnych usług mieszkańcom o znaczeniu wręcz egzystencjonalnym!

Odrębną sprawą są ceny energii oferowane dla JST w ramach postępowań przetargowych. Niezależnie od opisanych powyżej praktyk monopolistycznych, poziom oferowanych cen jest niemożliwy do przyjęcia przez podmioty publiczne, których dochody budżetowe opierają się głównie na dotacjach, subwencjach i udziałach w podatkach ustalanych przez rząd lub parlament. Nawet przy wdrożeniu przez JST radykalnych form oszczędzania zużycia energii (w niektórych przypadkach niemożliwe do wdrożenia: żłobki, szpitale, dps itp.) nie będziemy w stanie pokryć tak horrendalnie wysokich kosztów. W tym przypadku konieczne jest istotne zwiększenie dochodów JST oraz większa kontrola rządu nad polityką cenową przedsiębiorstw energetycznych.

W związku z ogłoszeniem przez Tarnów ponownego przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zbliżającego się terminu przedłożenia projektu budżetu na rok 2023 bardzo proszę pana Premiera o podjęcie stanowczych i skutecznych działań.

Z poważaniem

Roman Ciepiela

Fot: Internet

 

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *