Inauguracja Małopolskiej Rady ds.Polityki Senioralnej III kadencji

W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III kadencji, powołanego dziewięć lat temu organu opiniująco-doradczego i inicjatywnego Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarze problematyki osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej.
Akty powołania nowym członkom Rady wręczył wicemarszałek Łukasz Smółka wraz radnymi Małopolski Agnieszką Zając, Martą Mordarską i Danutą Kawą.
W ciągu czteroletniej kadencji prace będą koncentrowały się wokół zagadnień związanych z tworzeniem głównych kierunków polityki senioralnej w województwie małopolskim, wspieraniem środowisk, działających na rzecz osób starszych, podejmowaniem inicjatyw na rzecz wzmacniania komunikacji międzypokoleniowej oraz partycypacji środowiska seniorów w życie społeczne i publiczne.
Przewodniczącym Małopolskiej Rady ds.Polityki Senioralnej III kadencji jest wicemarszałek Łukasz Smółka.
Tarnów w/w Radzie reprezentują: Lidia Jaźwińska przewodnicząca Tarnowskiej Rady Seniorów, Anna Krakowska radna RM, Stanisław Wiatr prezes UTW.
Foto: Biuro Prasowe UMWM/ Wak
oraz L. Jaźwińska

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *