Rekrutacja dodatkowa na studia w ANS

Od 8 sierpnia do 11 września trwać będzie rekrutacja dodatkowa na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Kandydaci mogą wybierać spośród aż 27 kierunków na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Nowością w ofercie dydaktycznej ANS jest kierunek Prawo. Procedura rekrutacji jest niezwykle prosta i w całości odbywa się przez Internet. Szczegóły na stronie rekrutacja.anstar.edu.pl.
– Zapraszam wszystkich do podjęcia studiów w naszej Uczelni. Oferujemy niezwykle szeroki wachlarz kierunków do wyboru oraz – co niezwykle istotne – przyjazny system stypendialny – przekonuje Rektor ANS, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.
Wysokość stypendiów jest ustalana indywidualnie, a jego maksymalna wysokość w przypadku korzystania z wszystkich źródeł wsparcia może sięgnąć nawet 3,5 tys. zł miesięcznie. – To jednak nie wszystko. Studia w ANS to bowiem także możliwość korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej, naukowej oraz sportowej. Innym naszym atutem jest bliskość i zwarty, zlokalizowany w centrum Tarnowa kampus oraz możliwość zagranicznych wyjazdów, m.in. dzięki programowi Erasmus+ – dodaje Rektor Kołpa.
Rekrutacja prowadzona będzie poprzez stronę rekrutacja.anstar.edu.pl w ramach systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. – To niezwykle prosty, efektywny i przyjazny system, który zapewnia pełne wsparcie na każdym etapie – tłumaczy dr Małgorzata Martowicz, prof. Uczelni, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki ANS.
Na wspomnianej stronie znaleźć można komplet informacji dotyczących naboru, a także pełną ofertę Uczelni. Dodatkowo, od 16 sierpnia do 9 września, codziennie w godzinach od 9 do 15 na Uczelni działać będzie stacjonarny punkt informacji dla kandydatów (Budy-nek A, sala 104), w którym również będzie można załatwić wszystkie formalności.
– O przyjęciu na studia decydują wyniki uzyskane na maturze. Tegoroczny regulamin rekrutacyjny, podobnie, jak w roku ubiegłym, nie przewiduje egzaminów wstępnych. Wyjątkiem jest Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na której odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna – dodaje dr Martowicz.
Opłata rekrutacyjna na wszystkich kierunkach wynosi w tym roku 85 zł. Wyjątkiem jest Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna gdzie wynosi ona 100 zł.
Oferta dydaktyczna ANS w Tarnowie
Wydział Administracyjno-Ekonomiczny
Administracja, I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne
Ekonomia, I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne
Praca socjalna, I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne
Prawo, studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
Wydział Humanistyczny
Filologia polska, I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne (tylko II stopnia)
Filologia (angielska, germańska, romańska), I stopień, stacjonarne i niestacjonarne
Pedagogika, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Matematyka, I stopień, stacjonarne
Ochrona środowiska, I stopień, stacjonarne
Chemia, I stopień – licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
Chemia stosowana, I stopień – inżynierskie, stacjonarne
Wydział Ochrony Zdrowia
Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Kosmetologia, I stopień, stacjonarne
Pielęgniarstwo, I stopień, stacjonarne
Pielęgniarstwo, I stopień, niestacjonarne – pomostowe
Pielęgniarstwo, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne
Położnictwo, I stopień, stacjonarne
Wychowanie fizyczne, I – stacjonarne, II stopień – stacjonarne i niestacjonarne
Wydział Politechniczny
Automatyka i robotyka, I stopień, stacjonarne
Informatyka, I stopień, stacjonarne
Elektrotechnika, I stopień, stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja, I stopień, stacjonarne
Mechatronika, I stopień, stacjonarne
Inżynieria materiałowa, I stopień, stacjonarne
Technologia chemiczna, II stopień, stacjonarne
Wydział Sztuki
Grafika, I stopień, stacjonarne
Wzornictwo, I stopień, stacjonarne
Wszelkie informacje na temat oferty dydaktycznej ANS w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znaleźć można na stronie rekrutacja.anstar.edu.pl.

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *