Karetka dla Szpitala Wojskowego w Połtawie…..

9 sierpnia, z naszego szpitala, wyruszył trzeci transport darów dla ogarniętej działaniami wojennymi Ukrainy. Tym razem, do połtawskiego szpitala wojskowego, pojechała karetka, która, przekazana nam kilka lat temu przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, służyła pacjentom Starego Szpitala.
Mercedes, który przeszedł gruntowny remont i którego stan techniczny jest bez zarzutu, zostanie wykorzystany w Połtawie, w której obecnie przebywa ponad 8 tys. uchodźców z terenów wojennych w Ukrainie.
Z informacji uzyskanych od wolontariuszy bezpośrednio uczestniczących w przekazywaniu darów i organizacji transportu wiemy, że miasto na szczęście nie jest bombardowane, zatem stało się pierwszą linią medycznego frontu pomocy rannym i poszkodowanym. Połtawa położona jest w środkowo-wschodniej części Ukrainy, a zatem w strategicznym rejonie walk toczącej się wojny.
W Połtawie udzielana jest pierwsza pomoc najciężej rannym, którzy następnie przewożeni są do innych szpitali na zachodzie Ukrainy, gdzie przechodzą kolejne zabiegi i rehabilitację. Dlatego przekazana przez nas karetka będzie potrzebna do niesienia pomocy w samym mieście, jak i do transportu rannych z terenów, gdzie toczą się walki, a więc z miast wschodniej Ukrainy: Charkowa, Ługańska i Doniecka.
Szpital, jak tylko to możliwe, stara się pomagać walczącym i poszkodowanym mieszkańcom terenów wschodniej Ukrainy, o czym świadczą dotychczasowe ilości darów medycznych a także już rozpoczęte przygotowania do przekazania kolejnej partii aparatury, drobnego sprzętu medycznego i być może kolejnego pojazdu sanitarnego.

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *