Centrum Usług Społecznych w nowej siedzibie

Od 1 sierpnia br. tarnowskie Centrum Usług Społecznych rozpoczęło pracę w nowej siedzibie przy ul. Brodzińskiego 14. Tarnowianie większość spraw będą mogli załatwić w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy kilku lokalizacjami, gdzie dotychczas mieściły się biura zajmujące się sprawami socjalnymi mieszkańców.
W nowym obiekcie Centrum Usług Społecznych będzie funkcjonował elektroniczny system kolejkowy, który ułatwi i usprawni załatwianie wszystkich spraw.
Co możemy załatwić w CUS przy ul. Brodzińskiego? W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA załatwiane będą sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny, Kartą Tarnowskiej Rodziny oraz Kartą Tarnowskiego Seniora, zasiłki rodzinne z dodatkami, dodatki mieszkaniowe, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze. W sprawach dotyczących zdrowia i rehabilitacji załatwiane będą sprawy związane z dofinansowaniem ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych do: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzeniem w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacją barier architektonicznych. Tamże należy się udać w związku z programami polityki zdrowotnej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Będzie też poradnictwo specjalistyczne i terapia rodzin.
PUNKT INFORMACJI DS. USŁUG SPOŁECZNYCH będzie zajmował się sprawami obsługi osobistej i telefonicznej tarnowian, przekazywaniem informacji o działalności Centrum, w tym w szczególności o usługach społecznych. Będzie również kierował do właściwych komórek organizacyjnych i przekazywał zainteresowanym informacje na temat innych instytucji w mieście, w których można uzyskać wsparcie. Istotnym elementem działalności będzie również rozpoznaniem potrzeb i oczekiwań zgłaszających się do CUS osób.
Centrum Usług Społecznych od wtorku do piątku pracuje w godzinach od 7.30 do 15.30, w poniedziałki od godz. 7.30 do 18.00.
Dodajmy, że pracownicy socjalni z rejonów 1, 2 i 4 od 1 sierpnia br. przyjmują również w budynku przy al. Matki Bożej Fatimskiej 9.
Foto:KADR

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *