Wsparcie dla osób niepełnosprawnych….

Wyrównanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych, dbanie o usuwanie barier w życiu codziennym i pełnieniu ról społecznych. Między innymi właśnie temu mają służyć programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wśród realizowanych obecnie przez PFRON programów, znajdują się m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

plakat

Trwa program „Aktywny Samorząd”. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego, oprzyrządowania samochodu, uzyskania prawa jazdy, zakupu wózka lub utrzymania jego sprawności technicznej, zapewnienia opieki dla dzieci oraz zakupu protezy. Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia.

Powrót do zdrowia i pracy to kolejny projekt PFRONu. Program ma za zadanie przekwalifikować zawodowo, co jest przydatne w przypadku nagłej utraty możliwości wykonywania dotychczasowej pracy. Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.

Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach: zawodowym, psychospołecznym i medycznym. W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które pozwalają znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Żeby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz oraz wniosek i przesłać na adres Oddział Małopolski PFRON ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj. Więcej pod numerami telefonu 12 312 14 27, 507 966 499.

Można także zgłosić się do programu „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Celem obu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz wzrost niezależności osób niepełnosprawnych. Żeby być ich beneficjentem trzeba spełnić pewne warunki. Szczegółowe informacje pod numerem 12 31 2 1 416

Autor:M.Tarnowska UMT

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *