Zarząd Aglomeracji Tarnowskiej z absolutorium

W czwartek 7 lipca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska, podczas którego jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi stowarzyszenia, dyskutowano również o przygotowaniu strategii regionalnej.

Podczas walnego zebrania rozpatrzono i przyjęto sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok 2021, rozpatrzono sprawozdania z działalności zarządu, komisji rewizyjnej (udzielono absolutorium jej członkom), dyskutowano również nad alokacją środków dla tarnowskich Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i przygotowaniu strategii regionalnej.
Jednym z punktów obrad było głosowanie nad absolutorium dla zarządu stowarzyszenia, którego udzielono jednogłośnie. Prezesem zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska jest Roman Ciepiela, wiceprezesami Grzegorz Kozioł i Arkadiusz Mikuła, zaś członkami Marcin Kiwior i Tadeusz Bąk.
W poniedziałek 27 czerwca uroczyście podpisano i przekazano umowy na opracowanie i przygotowanie strategii dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027. Gwarancje dofinansowania odebrali z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego przedstawiciele stowarzyszenia, prezes Roman Ciepiela i wiceprezes Arkadiusz Mikuła. Dofinansowanie będzie przeznaczone na przygotowanie i opracowanie przez stowarzyszenie strategii terytorialnych (Planów Działań ZIT). Dokumenty te określą najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027.
Celem Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska jest przede wszystkim współpraca miasta i gmin w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, aby móc wspólnie wykorzystać unijne środki w obecnej perspektywie finansowej. Miasta i gminy wchodzące w skład stowarzyszenia planują ścisłą współpracę również w innych dziedzinach.
W skład stowarzyszenia wchodzą następujące miasta i gminy: Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Ciężkowice, Radłów, Ryglice, Tuchów, Zakliczyn, Wojnicz, Żabno, gmina Tarnów, Skrzyszów, Pleśna, Lisia Góra, Wietrzychowice, Wierzchosławice, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski.

Foto: Biuro Prasowe UMWM / Departament Funduszy Europejskich/JS

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *