Konferencja „Wyzwania związane z niepełnosprawnością…

Tarnów. Konferencja „Wyzwania związane z niepełnosprawnością – edukacja i rynek pracy”…..
Przywitanie, wprowadzenie – Michał Kądziołka wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W programie konferencji znalazły się m.in. tematy:
– wsparcie dla przedsiębiorców i pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością,
– edukacja, integracja, rozwój
– wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
– praca i rehabilitacja,
– aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością psychiczną na podstawie doświadczeń pensjonatu „U Pana Cogito”,
– warsztaty terapii zajęciowej łącznikiem usług edukacyjnych i rynku pracy oczekiwania, możliwości, rozwiązania,
-sytuacja osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz działania na ich rzecz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie,
– wizytę studyjną w WTZ ul. Klikowska w Tarnowie.

Prelegenci:
Marta Mordarska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON
Beata Nowak – wicedyrektor SPSW w Tarnowie
Dorota Krakowska – Dyrektor CUS w Tarnowie
Bartłomiej Totty – wiceprezes Stowarzyszenia PIAST ZAZ
Agnieszka Lewonowska – Banach dyrektor Pensjonatu „U Pana Cogito” w Krakowie
Tomasz E. Wardzała – prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
Agnieszka Ziomek – doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
Marek Mielak – Kierownik WTZ Klikowska w Tarnowie
Organizator: Wojewódzki Urz,ad Pracy w Krakowie
Miejsce: SOSW Tarnów
Część artystyczna – grupa teatralna PRZYJACIELE – WTZ Psoni Tarnów.


Foto: Lidia Jaźwińska

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *