Witold Stachnik – Mądrość Niepewności

Wystawa fotografii w ramach obchodów „Galicjaner Sztetl 2022”- Galeria na Płocie, ul. Żydowska.
Mądrość niepewności to wystawa fotografii poświęcona chasydom. Autor okazuje ich modlitwę przy grobach wielkich cadyków – Dawida Bidermana w L.elowie i Elimelecha Weissbluma w Lezańsku. Chasydzi modlą się, zapalają świeczki i pozostawiają karteczki z wypisanymi prośbami. Wierzą, że w rocznicę śmierci duch zmarłego cadyka zstępuje w miejscu jego pochówku między żywych i zanosi Bogu ich modlitwy (folder wystawy)
WITOLD STACHNIK – THE WISDOM OF UNCERTAINTY ….
Exhibition of photographs as part of the celebration of „Galicjaner Shtetl 2022” – Galeria na Płocie, ul. Jewish.
The Wisdom of Uncertainty is a photography exhibition devoted to Hasidim. The author shows their prayers at the graves of the great tzadikim – Dawid Biderman in L.elów and Elimelech Weissblum in Lezańsk. Hasidim pray, light candles and leave cards with written requests. They believe that on the anniversary of his death, the spirit of the deceased tzadik descends among the living at the place of his burial and brings their prayers to God (exhibition folder)

Info/Foto: L.Jaźwińska, R.Czerwiński

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *