Gala 36. Tarnowskiej Nagrody Filmowej 2022

Już po raz 36. Tarnów od 27 maja był sercem polskiej kinematografii za sprawą kolejnej już edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej – Festiwalu wybranych polskich filmów pełnometrażowych. Festiwal zakończyła 4 czerwca Gala Wręczenia Nagród 36. TNF, którą zwieńczył koncert muzyki filmowej w wykonaniu Kwintetu Śląskich Kameralistów z udziałem solistów w tarnowskim Kinie Marzenie.
W konkursie głównym 36. TNF wzięło udział 12 najlepszych polskich filmów. Najnowsze dzieła filmowe były oceniane przez trzy, a nawet cztery gremia jurorskie – bo tarnowski festiwal posiada sekcję dziecięcą oraz Jury Dziecięce, które recenzowało przeznaczone dla nich bajki. Filmy konkursowe były oceniane przez Jury Młodzieżowe, Jury Profesjonalne oraz najważniejsze z gremiów, którym jest Publiczność.
Podczas Tarnowskiej Nagrody Filmowej, co roku, poza konkursem przyznawane są nagrody na które nie da się zapracować jednym filmem. Tymi nagrodami Kapituła TNF uhonorowuje wybitne postaci z polskiej branży filmowej, których praca w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju rodzimej kinematografii. Nagroda ta, to niepowtarzalna statuetka zatytułowana „Ukłon” oraz 10 000 zł. Laureatem Nagrody za całokształt 36. Tarnowskiej Nagrody Filmowej – Jerzy Stuhr.
Nagrodę Laureatowi wręczył Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa.
Jury Dziecięce 36. TNF, pracowało pod opieką Magdy Trusz, a w jego skład weszło aż dwanaścioro dzieci (po 6 z tarnowskich przedszkoli i 6 ze szkół podstawowych) oceniło konkursowe bajki, której producent otrzymał Statuetkę – „Maszkaronka” oraz nagrodę pieniężną – 5 000 zł, został nim Artur Wyrzykowski za bajkę pt. „Skafander Klingerta”.
Reżyser i producent bajki odebrał nagrodę z rąk całego składu Jury Dziecięcego.
Jury Młodzieżowe 36. TNF swoją nagrodę przyznaje od czwartej edycji Festiwalu.
W tym roku siedmioosobowe jury złożone z uczniów tarnowskich liceów pod przewodnictwem Wojciech Kurczaba pracowało pod opieką Dominiki Dąbek.
„Za zabranie widzów w nostalgiczną podróż do słodko-gorzkich lat 90-tych i ukazanie w niebanalny i autentyczny sposób szeroko pojętych problemów społecznych, które mogą dotyczyć każdego” Jury Młodzieżowe nagrodziło film Konrada Aksinowicza – „Powrót do tamtych dni”.
Z rąk reprezentantów Jury Młodzieżowego, Hanny Białas i Wojciecha Kurczaba reżyser odebrał statuetkę „Kamerzysty” oraz nagrodę pieniężną w wys. 5 000 zł.
Jednym z gremiów jurorskich na naszym Festiwalu jest publiczność, a nagrody przez nią przyznawane są dla twórców wręcz bezcenne.
Zgodnie z regulaminem Festiwalu, po wyświetleniu wszystkich filmów konkursowych komisja dokonała przeliczenia głosów oddanych na kuponach w Plebiscycie, których było 909, w tym ważnych głosów 836. Najwyższą ocenę publiczności w tym roku otrzymał film „Wesele” Wojciecha Smarzowskiego. Reżyser niestety nie mógł dotrzeć na Galę, ale podziękował widzom z ekranu w kinie Marzenie. Statuetka „Publika” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 złotych trafi do laureata drogą pocztową.
Jury Profesjonalne 36. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, które w tym roku obradowało w sześcioosobowym składzie pod przewodnictwem Wojciecha Marczewskego – reżysera, scenarzysty, pedagoga, laureata Nagrody za całokształt ubiegłorocznej TNF.
Skład jury uzupełniali: Jolanta Dylewska – operatorka filmowa i scenarzystka, reżyserka filmów dokumentalnych, Marta Habior – producentka filmowa, Marzena Majcher – kompozytorka, Artur Zaborski – dziennikarz filmowy, krytyk.
Jury miało do dyspozycji Nagrodę Główną, czyli Grand Prix oraz 2 Nagrody Specjalne.
Nagrodę „Nadzwyczajną” w postaci wyróżnienia przyznać autorce zdjęć filmowych Weronice Bilskiej za intuicję i inteligencję operatorską, precyzyjną narrację wizualną w filmach „Piosenki o miłości” Tomasza Habowsiego i „Moje wspaniałe życie” Łukasza Grzegorzka.
Weronika Bilska nie mogła pojawić się na Gali, ponieważ obecnie jest „w zdjęciach”, ale podziękowała za wyróżnienie na ekranie Kina Marzenie.
Decyzją Jury 36. TNF Nagroda Specjalna ufundowana przez Gemini Park Tarnów w wysokości 5 000 zł została podzielona na dwie, a uzasadnienie odczytali członkowie Jury: Marta Habior i Artur Zaborski.
Nagrodę specjalną otrzymuje Bartosz Blaschke, reżyser filmu „Sonata” za optymistyczną i pełną pasji opowieść o narodzinach gwiazd”
Łukasz Grzegorzek, reżyser filmu „Moje wspaniałe życie” za stworzenie oryginalnego obrazu rodziny, wiarę w ludzi i świat bez agresji.
W imieniu Gemini Park Tarnów Joanna Rzepecka-Zienko wręczyła nagrody reżyserowi Bartoszowi Blaschke i w zastępstwie Łukasza Grzegorzka – Natalii Grzegorzek, producentce filmu.
Decyzją Jury Grand Prix 36. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, statuetkę „Maszkarona”, nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł Za odważną, bezkompromisową, skrajnie subiektywną autorską wypowiedź otrzymał film Aleksandry Terpińskiej „Inni ludzie”.
Nagrodę z rąk Marzeny Majcher i Wojciecha Marczewskiego odebrała reżyser filmu.
Info: TCK


Foto: Lidia Jaźwińska

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *