Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022….

Centrum Usług Społecznych w Tarnowie przystąpiło do realizacji modułu II Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. opieki na odległość.
Adresaci Programu:
Program jest adresowany do seniorów Gminy Miasta Tarnowa w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.
Działania programu:
W ramach programu przewidziane są działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość. Seniorom zostaną dostarczone specjalne opaski, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych w Tarnowie, ul. Goldhammera 3 pok. 303 lub telefonicznie pod nr tel.: 14 688 20 20 lub 14 688 21 18.
Liczba miejsc w projekcie ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
Dodatkowe zapisy przyjmowane będą do dnia 3 czerwca 2022r.

Fot.Internet

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *