Konfrontacje Plakatu Studenckiego 2022 –

Student Poster Confrontations 2022
Konfrontacje mają zasięg międzynarodowy. Patronat Honorowy objął Prezydent Tarnowa.W tym roku wpłynęło ponad 900 zgłoszeń z całego świata, z czego do wystawy wyselekcjonowano 300 prac.
Celem wystawy jest analiza trendów rozwoju plakatu oraz przegląd pracowni projektowych pod kątem rodzaju, charakteru i odmienności programów nauczania.To wydarzenie cykliczne z jednej strony prezentuje współczesne kierunki związane z projektowaniem komunikacji wizualnej, inspirujące, świeże i oryginalne rozwiązania formalne, z drugiej – ukazuje to, co ważne, z punktu widzenia młodych ludzi. Co roku eksponowane są między innymi plakaty: ekologiczne, socjalne, polityczne, kulturalne, dotyczące ochrony praw zwierząt, zagrożeń współczesnej cywilizacji oraz inne. Miejsce znajdują tu zarówno plakaty typograficzne, budowane na zasadach reklamowych, jak i realizacje czysto autorskie oraz impresyjne.Wydarzenie ma formułę otwartą – zaproszono do udziału w nim wykładowców, prowadzących pracownie, w których powstają plakaty.

Miejsce wydarzenia: Rynek w Tarnowie oraz Tarnowskie Centrum Kultury.

Organizator: Wydział Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (dawniej PWSZ w Tarnowie).
Rada programowa: prof. Wojciech Regulski, dr hab. Dariusz Vasina, dr Bartłomiej Bałut, dr Katarzyna Górowska, mgr Joanna Tyborowska
Kurator wystawy: mgr Wojciech Kołek


Foto: Lidia Jaźwińska

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *