Tarnów Liderem ITS….

Tarnów Liderem ITS – nagrodę za najlepsze w Polsce wdrożenie inteligentnych systemów transportowych przez instytucję sektora publicznego odebrali w Warszawie wiceprezydent Tadeusz Kwiatkowski oraz dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji Artur Michałek. W czerwcu w Tarnowie odbędzie się ogólnopolskie seminarium poświęcone ITS jako realizacji idei smart city.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć, służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów: urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz jedenasty statuetka LIDER ITS wyróżnia projekty w czterech kategoriach. Oprócz działań realizowanych przez agendy rządowe, samorządy i instytucje nagradzane są również: najlepszy produkt zrealizowany przez firmę branży ITS, najlepsza praca naukowo-badawcza i najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

ITS POLSKA jest profesjonalną, publiczno-prywatną inicjatywą mającą na celu wsparcie procesów rozwoju i wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych, których zastosowanie przyczynia się do rozwoju transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

9 i 10 czerwca Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz Gminą Miasta Tarnowa zorganizują w naszym mieście seminarium nt. „ITS jako element Smart City w Tarnowie”. Jego celem jest zaprezentowanie nowoczesnego Systemu Zarządzania Ruchem w Tarnowie.

Uczestnicy wysłuchają przedstawicieli UMT, ZDiK oraz firm, które wykonywały tarnowski system. Będą też mogli zwiedzić Centrum Sterowania Ruchem w Tarnowie i zobaczyć działanie poszczególnych podsystemów.

W seminarium wezmą udział reprezentanci instytucji rządowych i jednostek samorządowych (ministerstwa, GDDKiA, inspektoraty transportu drogowego, zarządy dróg miejskich, powiatowych, wojewódzkich, urzędy miast, województw, powiatów, etc.) oraz przedstawiciele sektora usług, organizacji, uczelni i instytutów badawczych.

Ireneusz Kutrzuba
Rzecznik prasowy prezydenta Tarnowa
Foto:Internet

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *