MCM z certyfikatami potwierdzającymi jakość usług

Mościckie Centrum Medyczne otrzymało certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z międzynarodowymi standardami. Potwierdziły one zgodność z normami systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania środowiskowego.
Mościckie Centrum Medyczne

Certyfikacją objęta została podstawowa opieka zdrowotna, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, diagnostyka medyczna, rehabilitacja, stomatologia, opieka psychiatryczna i psychologiczna, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze realizowane w ramach opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, opieka hospicyjna i paliatywna oraz medycyna pracy.

Audyt został przeprowadzony przez zewnętrznych audytorów i dotyczył praktyk zarządzania, zarówno świadczeń finansowanych przez NFZ, jak i udzielanych na zasadach komercyjnych. Weryfikacja panujących standardów objęła sprawdzenie procesów stałego doskonalenia pracy spółki, relacji z dostawcami, zarządzania zasobami ludzkimi i szkoleniami. Sprawdzano także sposób eliminowania zdarzeń niepożądanych oraz zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi, właściwego nadzoru nad aparaturą i zmierzające w kierunku poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Audytorzy podkreślili m.in. wzorowe przygotowanie systemu informatycznego do obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej.

Info:UMT (SM)

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *