Samorzdowy okrągły stół

We Wrocławiu trwają obrady Samorządowego Okrągłego Stołu poświęcone uchodźcom. Uczestnicy obrad chcą wypracować wspólne stanowisko oraz długofalową politykę, która pozwoli Ukraińcom oraz Polakom jak najlepiej dostosować się do nowej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia po agresji Rosji na Ukrainę. W obradach udział bierze delegacja z Tarnowa z prezydentem Romanem Ciepielą.
Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski. Biorą w nim udział przedstawiciele m.in. Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, Pracodawców RP, Fundacji Ukraina, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Konfederacji Lewiatan, UNICEFu, Polskiej Akcji Humanitarnej czy PAN.
W obradach udział bierze delegacja z Tarnowa: prezydent Roman Ciepiela, przedstawiciele Rady Miejskiej oraz uchodźczynie, które obecnie odbywają staże w miejskich instytucjach.
Dzisiejszą główną część obrad i sformułowanie ostatecznych wniosków poprzedziły rozmowy w tzw. podstolikach tematycznych. Zdaniem dyskutantów, polskie miasta potrzebują wsparcia w rozwiązaniu narastających problemów wywołanych kryzysem uchodźczym, w tym przede wszystkim zmian prawnych. Dlatego też 52-osobowy Samorządowy Okrągły Stół ma wypracować wspólne rekomendacje dla strony rządzącej związane z funkcjonowaniem polskich miast po przyjęciu ponad 3 mln obywateli z Ukrainy.
Według danych straży granicznej wojna z Rosją wygnała z Ukrainy ponad 3,1 mln osób – w zdecydowanej większości kobiety i dzieci. Część z nich w Polsce zostanie. Dlatego tak ważne jest wypracowanie wspólnego stanowiska oraz długofalowej polityki, która pozwoli Ukraińcom oraz Polakom jak najlepiej dostosować się do nowej rzeczywistości – wskazują organizatorzy wydarzenia.
– Cały czas pomagamy uchodźcom z Ukrainy, których w Tarnowie i najbliższych okolicach jest około dwóch tysięcy, a wszystko wskazuje na to, że zostaną on z nami co najmniej przez kilka kolejnych lat. Jasne więc jest, że w tej sytuacji patrzymy na państwo i rząd, bo widzimy konieczność długotrwałego, systemowego wsparcia, którego same samorządy nie udźwigną na swoich barkach. Korekty na poziomie państwa wymaga nasz system usług społecznych, edukacja, służba zdrowia i kilka innych dziedzin życia. Efektem naszych obrad we Wrocławiu będzie taka swoista biała księga z zapisem niezbędnych do wdrożenia rekomendacji legislacyjnych i prawnych – mówił prezydent Roman Ciepiela.
Pod adresem https://tiny.pl/9s8rw
, w relacji TV Wrocław, można posłuchać wypowiedzi podsumowujących pracę poszczególnych podstolików.
Na załączonym zdjęciu obrady podstolika z udziałem tarnowskiej delegacji.
Ireneusz Kutrzuba
Rzecznik prasowy prezydenta Tarnowa

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *