Międzynarodowa wymiana młodzieży -Wierzchosławice

Siła fotografii. Młodzież z siedmiu krajów wzięła udział w wymianie młodzieży w Wierzchosławicach ….

W dniach 25.03-01.04.2022 w Wierzchosławicach, odbyła się wymiana młodzieży w której udział wzięła 42 osobowa grupa młodzieży z Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Portugalii, Republiki
Czeskiej, Litwy. Podczas 8-dniowego pobytu w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach, młodzież biorąca udział w projekcie, podjęła udaną próbę połączenia swojej największej życiowej
pasji, a więc fotografowania z realizowaniem się na niwie działalności społecznej. Najważniejszymi wydarzeniami zrealizowanymi przez młodzież w trakcie pobytu w Wierzchosławicach było: zorganizowanie wernisażu wystawy „Be Healty Hero” który odbył się 31.03.2022 w Gminnym
Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz pikniku dla mieszkańców powiatu tarnowskiego. W trakcie pikniku uczestnicy projektu popularyzowali, wśród lokalnej społeczności, a zwłaszcza
wśród młodzieży pochodzącej z Wierzchosławic, Tarnowa i okolic, prowadzenie zdrowego stylu życia na trzech płaszczyznach: aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i utrzymywania
równowagi psychicznej. W trakcie pikniku przedstawiciele lokalnej społeczności (Gminy Wierzchosławice, Tarnowa, Powiatu tarnowskiego) wzięli udział w zorganizowanych przez
międzynarodową grupę projektową biorącą udział w wymianie młodzieży: pokazach, prezentacjach, zawodach sportowych, aktywnościach fizycznych, grillu. W chwili obecnej w każdym z siedmiu krajów, z których pochodzą uczestnicy projektu “Power of Photography” trwają działania promujące i upowszechniające rezultaty projektu.
Projekt “Power of Photography” sfinansowany został ze środków pochodzących z programu Erasmus+

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *