Finał Tarnowskiej Ligi Debatanckiej

Tarnowska Liga Debatancka jest wydarzeniem edukacyjnym, związanym ze wzmacnianiem świadomości społecznej, aktywności obywatelskiej i budowaniem nowej kultury wypowiedzi wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych miasta Tarnowa i regonu. W tym celu używane jest narzędzie debatowania w stylu oksfordzkim.Uczestniczące w projekcie szkoły, pojedynkują się między sobą na argumenty, dyskutując na tematy społeczne, gospodarcze, historyczne, kulturalne itp. Walka toczy się o Mistrzostwo Miasta Tarnowa.

Mottem całego przedsięwzięcia jest cytat z Franka A. Clarka „Znajdujemy spokój wśród tych, co się z nami zgadzają, ale rozwijamy się pośród tych, którzy mają odmienne poglądy.” Jest to niewątpliwie wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym ważną rolę odgrywa efektywny sposób i forma edukacji młodzieży. Dotyczy to elokwencji uczestników debaty, ich wiedzy, struktury wypowiedzi publicznej jak i kwestii związanych z różnorodnością podejmowanych tematów i właściwa argumentacja. To nie bitwa na słowa, a siła argumentacji,właściwy dialog, kultura słowa oraz zachowania decydują o zwycięstwie.
Podkreślali to w swoich wypowiedziach m.in. prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, koordynator projektu Marcin Lewandowski, przedstawiciele Loży Mędrców i współorganizatorzy wydarzenia Iwona i Darek Snopokowscy.

W tegorocznym Finale Tarnowskiej Ligi Debatanckiej zmierzyły się ze sobą drużyny reprezentujące IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie (propozycja – pełniąca rolę „proponujących” tezę.zadaniem drużyny Propozycji jest udowodnienie prawdziwości tezy) i ZSOiT im. Szczepanika w Tarnowie (opozycja -drużyna „obalająca” tezę, której zadaniem jest wykazanie, że postulaty wskazane przez Propozycję w tezie są błędne lub nieprawdziwe ). Był to ciekawy i emocjonujący pokaz umiejętności debatowania młodych ludzi, na trudny temat dotyczący etyki w świeci nauki. Decyzją jurorów Mistrzem 10-go sezonu Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Najlepszym mówcą debaty został – Maciej Lach. Drużyna Mistrzów debatowała w składzie:Aleksandra Pikusa, Maciej Lach, Karolina Kukla, Dorotka Pamuła. Wicemistrzostwo przypadło Szkole Szczepanika.

Organizatorami Ligi są Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, Stowarzyszenie KANON.Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

« z 2 »

Foto: Lidia Jaźwińska


Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *