Akcja „Zbieram i Segreguję”…

To wspólna akcja Rady Osiedla Mościce i Grupy Azoty z okazji Światowego Dnia Ziemi w partnerstwie z Cellfast akcesoria ogrodowe i @Dantar.Organizatorzy udowodnili, że razem można więcej i skuteczniej, czego dowodem była akcja pod hasłem „Zbieram i Segreguję”.W ramach wydarzenia tereny zielone na osiedlu Mościce sprzątali mieszkańcy, pracownicy Grupy Azoty, przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i średnich, łącznie kilkaset osób.

Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi na kwestie właściwej segregacji odpadów, a w szczególności odpowiedzialnego postępowania z tworzywami, których producentem jest między innymi Grupa Azoty. Tegoroczna inicjatywa Grupy Azoty i Rady Osiedla Mościce jest początkiem szerszych działań o charakterze edukacyjnym.
Organizatorzy wydarzenia zwracali uwagę, że tworzywa to nowoczesne materiały z ogromnym potencjałem również w sferze ekologii i oszczędności zasobów. Właściwe traktowanie tworzyw na każdym etapie cyklu życia od produkcji, poprzez projektowanie i użytkowanie wyrobów, po recycling, pozwala na uwolnienie tego potencjału, a istotnym ogniwem łańcucha jest właśnie zbiórka, segregacja i ponowne wykorzystanie.

Jako spółka odpowiedzialna społecznie, chcemy mieć swój udział w budowaniu pozytywnych zachowań środowiskowych. Podejmujemy szereg działań, aby ograniczać wpływ na środowisko naturalne już na etapie produkcji. Dla przykładu, na naszych instalacjach produkujących tworzywa stale pracujemy nad udoskonalaniem procesów produkcji – obecnie zbieramy i ponownie wykorzystujemy już blisko 90% odpadów produkcyjnych, optymalizujemy procesy i ograniczamy zużycie energii i emisję CO2. Uzupełnieniem tych działań są inicjatywy taka jak akcja „Zbieram i Segreguję”, która wspiera racjonalne wykorzystanie tworzyw na wszystkich etapach ich cyklu życia – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Promując czystość naszej planety w dniu 22 kwietnia Rada Osiedle Mościce wraz z Grupą Azoty zachęciła mieszkańców Mościc i całego Tarnowa do wspólnego sprzątania w ramach Światowego Dnia Ziemi. Czystość naszej planety ma wpływ na nasze zdrowie i jakość naszego życia. Przyszłość należy do ludzi, którzy ją tworzą, dlatego musimy być odpowiedzialni i chronić to, co dla nas ważne. Mościce – miasto ogród nierozerwalnie zawsze związane były z Zakładami Azotowymi obecnie Grupą Azoty. Cieszę się ze Grupa Azoty włączyła się w akcje promującą ekologie i dbanie o nasze środowisko – mówi Edyta Kowalska, Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Mościce.

W akcję na zaproszenie Grupy Azoty wzięli także udział przetwórcy tworzyw: Cellfast i firma Dantar, przekazując dla uczestników sprzątania rękawice i worki foliowe. Podczas finału wydarzenia w budynku Grupy Azoty w Willi Kwiatkowskiego w Tarnowie wręczone zostały okolicznościowe dyplomy dla dzieci i młodzieży biorącej udział w akcji. Przekazane zostały także drobne eko-upominki od Grupy Azoty. Grupa Azoty kolejny raz pokazała swoją łączność z lokalną społecznością jaką jest Tarnów i jego mieszkańcy.

Lista placówek biorących udział w akcji „Zbieram i Segreguję”:

Przedszkole Publiczne nr 33 w Tarnowie
Przedszkole Publiczne nr 35 z Oddziałem Integracyjnym
Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie
Zespół Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie – Mościcach


Foto: Piotr Derlaga

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *