Promocja książki prof. dr hab. Andrzeja Borowskiego…

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie. Spotkanie i promocja książki prof. dr hab. Andrzeja Borowskiego, „O literaturze dawnej polskiej i europejskiej opowieść. Tradycje – kierunki – style”, Tarnów 2021.

Wprowadzenie: dr hab. Eliza Krzyńska – Nawrocka prof.Uczelni z Wydawnictw ANS w Tarnowie organizujących spotkanie. Laudację na temat Autora i książki wygłosił dr hab. Michał Nawrocki prof.Uczelni – w przeszłości student prof. Borowskiego. Padło w niej wiele ciepłych słów pod adresem profesora odnoszących się zarówno do jego działalności edukacyjnej jak i twórczej. Michał Nawrocki znakomicie pokazał profesora Borowskiego jako wybitnego znawcę literatury. Człowieka wyjątkowego, który odegrał ogromną rolę w kształceniu wielu pokoleń studentów w przekazywaniu im wiedzy niezwykle wartościowej i prawdziwej.

Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać wykładu prof. dra Andrzeja Borowskiego pt.”Społeczność i wspólnota w dawnej kulturze polskiej i europejskiej”. Padło w nim wiele istotnych informacji i cennych refleksji podkreślających związek literatury ze społecznością i wspólnotą.

W informacji opisującej książkę na stronie ANS w Tarnowie czytamy „Wyjątkowa książka zabierająca Czytelników w podróż po dziejach literatury dawnej polskiej i europejskiej. Przewodnikiem w tej wędrówce jest wybitny znawca literatury prof. dr hab. Andrzej Borowski snujący na kartach swojej książki opowieść o tradycjach, kierunkach, stylach, które wykształciły się w kulturze dawnej i które wpłynęły na późniejszy obraz literatury i sposób mówienia o niej.Profesor Andrzej Borowski w swojej opowieści o literaturze przedstawia znaki, teksty, ich przenikanie się, wzajemne wpływy, prowadzi dialog z utworami literatury dawnej i do tego dialogu zachęca Czytelników. Książka Profesora Borowskiego stanowi dialog wielowątkowy, pasjonujący… i kształtujący człowieka”. Słuchając podczas spotkania wykładu profesora słowa te stają się oczywiste i uznające autorytet „mistrza” przez jego „uczniów” – dzisiaj w praktyce utrwalających JEGO naukę.

Na zakończenie słowa podziękowań pod adresem prof. dr hab. Andrzeja Borowskiego przekazał Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, dr hab. Rafał Kurczab, prof.Uczelni.

Wydawca książki: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie.


Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *