Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w IV LO….

Na program obchodów złożyły się wspomnienia członków Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, część artystyczna oraz multimedialny pokaz i wykład historyczny.

– Uczniowie byli bardzo żywo zainteresowani tym tematem podczas przygotowań do uroczystości. Byłam zaskoczona, jak opowiadałam im o tych wydarzeniach, słuchali z ogromnym skupieniem. Widać, że taka wiedza jest im potrzeba – podkreśla Monika Chłopecka, nauczycielka w IV LO a także wiceprezes Stowarzyszenia Tarnowska Rodzina Katyńska.

– To jest obowiązek młodych ludzi – pamiętać, a jednocześnie przestrzegać przed fałszywą historią. Po chrześcijańsku trzeba wybaczać, ale zapomnieć nigdy – mówiła podczas wydarzenia zastępczyni prezydenta Tarnowa, Bogumiła Porębska.

Podczas wydarzenia swoje świadectwo złożyła Monika Chłopecka – Pochodzę z rodziny katyńskiej, a od lat 90. udzielam się w stowarzyszeniu Tarnowskiej Rodziny Katyńskiej, jego współzałożycielką była moja babcia. Od lat w gabinecie dyrekcji stała ziemia z urną, w której znajduje się przywieziona przeze mnie ziemia z Katynia. Za zgodą dyrekcji szkoły podczas tej uroczystości została ona wyeksponowana w specjalnej gablocie na ścianie pamięci.

O swoich katyńskich korzeniach mówili także Henryk Słomka Narożański, Danuta Rybczyński i Zbigniew Mirosławski. Wszyscy mówcy podkreślali, iż Zbrodnia Katyńska to był mocny cios wymierzony w polską elitę. Tego nie da się i nie można zapomnieć. Ta historia ciągle żyje w nas – rodzinach osób zamordowanych.

Wiele cennych informacji historycznych przekazał w trakcie swojego wykładu dr Marek Smoła. Była to doskonała historyczna wykładnia wielu niewiadomych, którą mówca zakończył bardzo wymownym fragmentem „Pamiętników” Władysława Gomułki:”Bywają sytuacje, kiedy w imię najżywotniejszych interesów narodu, nawet brudne kłamstwo należy przybierać w szaty prawdy”. Aktualność tych słów 80 lat po zbrodni katyńskiej jest dalej bardzo aktualna i brzmi równie strasznie.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych miasta, przedstawiciele KO Delegatura w Tarnowie, dyrektorzy szkół, członkowie Tarnowskiej Rodziny Katyńskiej, Stowarzyszenie Rodzin Policyjnych 1939 oraz społeczność IV LO w Tarnowie.
Na znak pamięci dla obecnych i przyszłych pokoleń uczniów IV LO w jednej ze szkolnych gablot umieszczona została urna z ziemią z Katynia przywieziona przez Monikę Chłopecką i jej syna Konrada.


Foto; Lidia Jaźwińska, R.Czerwiński

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *