Europen Karate Championship Tarnów – Wojnicz – Poland….

Karate, mistrzostw Europy seniorów w karate shinkyokushin – Arena Jaskółka Tarnów. Niezwykle ciekawe, pełne emocji i zdrowej, sportowej rywalizacji wydarzenie z udziałem 24 krajów Europy. Sprawna organizacja, doskonała atmosfera oraz pokazanie, iż sport łączy a ie dzieli różne narody. Wielkie uznanie dla całego zespołu organizacyjnego pod kierunkiem Wojtka Hajduka.
Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski
Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela
Starosta Powiatu Tarnowskiego roman Łucarz
Program mistrzostw
Część pierwsza
Konkurencja KATA drużynowego oraz indywidualnego
Ceremonia otwarcia Mistrzostw Europy
Dekoracja zawodników KATA
Część druga
Konkurencja KUMITE (walki)
Finały walk
Dekoracja zawodników KUMITE
« z 2 »
Foto: Lidia Jaźwińska
Karate, the European Senior Championships in karate shinkyokushin - Arena Jaskółka Tarnów. An extremely interesting event, full of emotions and healthy sports competition, with the participation of 24 European countries. Efficient organization, excellent atmosphere and showing that sport connects and e divides different nations. Great appreciation for the entire organizational team led by Wojtek Hajduk.

Honorary patronage:
Marshal of the Lesser Poland Voivodeship Witold Kozłowski
President of Tarnów Roman Ciepiela
Starost of the Tarnów Poviat roman Łucarz
Championship program
Part one
Team and individual KATA competition
The opening ceremony of the European Championship
Decoration of KATA competitors
Part two
KUMITE competition (fights)
Fight finals
KUMITE players decoration

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *