Charytatywna Kolacja Szabatowa

Organizatorzy: Restauracja Stara Łaźnia, Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie. Tradycje związane z obrzędem Chanuki przedstawili Magda i Adam Bartosz.Specjalne Szabatowe dania przygotowała Restauracja Stara Łaźnia. Dochód z kolacji przeznaczono na pomoc dla Ukrainy.

 

 

 

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *