Małopolskie szpitale razem dla pacjentów onkologicznych ….

 
 
W Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie przedstawiciele czterech małopolskich placówek medycznych podpisali umowę o wejściu w Konsorcjum „Onkologia Małopolska”. Współpraca tych jednostek poprawi koordynację działań w zakresie wykrywania schorzeń onkologicznych oraz procesu leczenia pacjentów na terenie Małopolski.
 
W wydarzeniu wziął udział Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka oraz przedstawiciele jednostek uczestniczących w projekcie: Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ w Tarnowie oraz Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
 
Projekt, który został zainicjowany w ubiegłym roku przez Zarząd Województwa Małopolskiego listem intencyjnym, a dzisiaj sfinalizowany zawarciem umowy Konsorcjum „Onkologia Małopolska”, to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Połączenie doświadczeń czterech placówek wojewódzkich sprawi, że małopolscy pacjenci będą mieli lepszą i szybszą obsługę medyczną
– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.
 
Przez najbliższy rok koordynacją pracy biura Konsorcjum zajmie się Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.
 
W ramach nowopowstałego Konsorcjum została utworzona Rada Medyczna, której specjaliści są wskazywani przez dyrektorów szpitali. Rada będzie się spotykać cyklicznie i podejmować decyzje co do najtrudniejszych przypadków wśród chorych. Dana placówka będzie miała też możliwość przekierowania pacjenta do innego szpitala wojewódzkiego. Dla pacjentów oznacza to krótszy czas konsultacji i szybsze podjęcie terapii
 
– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.
 
Podstawowym zadaniem utworzonego konsorcjum jest poprawa jakości leczenia nowotworów złośliwych u chorych z Województwa Małopolskiego.
 
Głównymi obszarami działań w tym zakresie będą między innymi: wypracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie tego samego standardu opieki onkologicznej, wprowadzenie systemu monitorowania i analizy kolejek do badań, kolejek do leczenia, powikłań, efektów leczenia (przeżycia, wznowy, powikłania) oraz innych niezbędnych wskaźników i w oparciu o te dane stworzenie systemu pozwalającego na przekierowywanie pacjentów do badań, procedur terapeutycznych w innych ośrodkach należących do Konsorcjum, czy utworzenie wspólnej strategii dotyczącej profilaktyki pierwotnej, wtórnej i profilaktyki III fazy schorzeń onkologicznych w Województwie Małopolskim.
 
W zakres działań Konsorcjum, którego Partnerzy prowadzą działalność leczniczą z zakresu chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, hematologii, radioterapii i innych dziedzin związanych z leczeniem onkologicznym, będą również wchodziły zadania badawcze i dydaktyczne, w tym wzajemna wymiana wyników badań oraz doświadczeń medycznych, działalność edukacyjna w zakresie onkologii czy stworzenie współpracującego ze sobą zespołu wysoko kwalifikowanej kadry badawczej i dydaktycznej.

Autor: Biuro Prasowe UMWM/AS

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *