Finisaż Wystawy Miniatur Urszuli Gawron – Leśniary – Oratorium Świętego Filipa Neri…

URSZULA GAWRON-LEŚNIARA artysta grafik – urodzona w Tarnowie. W 2003 r. ukończyła studia z wyróżnieniem, na kierunku: Edukacja Artystyczna, specjalność: grafika warsztatowa, na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Obecnie mieszka w Nowym Sączu.
Autorka od wielu lat zajmuje się miniaturą średniowieczną. Na swojej artystycznej drodze napotkała dzieło “Bardzo bogate godzinki księcia de Berry” stworzone przez braci Limbourg. Jedną z jego części jest kalendarz z 12 całostronicowymi miniaturami. Stały się one impulsem do odejścia od kopiowania średniowiecznych obrazów i zwróceniu się w stronę teraźniejszości. Wystawa “Historia w miniaturze” jest zatem próbą ujęcia współczesności w formę średniowiecznej miniatury.
Wystawa została zaprezentowana równolegle w dwóch miejscach: w Galerii Bema 20, a także w Oratorium xx. Filipinów przy ulicy Piłsudskiego 9 w Tarnowie. W ramach wydarzenia można odbyć ciekawą wirtualną podróż pomiędzy dwoma oddalonymi na mapie Tarnowa miejscami i podpatrzeć zamknięte w miniaturach historie ludzi z różnych epok.
Organizatorzy: Galeria Bema20, Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri.
Fot.R. Czerwiński

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *