SAMORZĄDY DLA UKRAINY…

Polski Rząd, Samorząd, organizacje społeczne ale również każda Polka i każdy Polak w ostatnich dniach stanęli do jednego z najważniejszych egzaminów w najnowszej historii Europy. Wobec konfliktu zbrojnego toczącego się za wschodnią granicą, Mieszkańcy polskich wsi i miast z otwartymi sercami i ogromną solidarnością podeszli do przybyszów z Ukrainy.

Od pierwszych godzin konfliktu w Ukrainie mieszkańcy i organizacje społeczne, organizują pomoc – zarówno naszym ukraińskim partnerom, wysyłając samochody i pociągi z celowanymi dostawami jak i podejmując opiekę na uchodźcami przybywającymi do nas z terenów objętych działaniami zbrojnymi. Nie czekając na wsparcie rządu w naszych miastach i wsiach do szkół, hal sportowych, hoteli oraz prywatnych domów, trafiło już ponad milion uchodźców.

Przede wszystkim pomaga cała Polska. Na liście zaangażowanych miast są takie miejsca jak Darłowo czy Płużnica. Większość samorządów (94%) prowadzi zbiórki darów, od mieszkańców i przedsiębiorców. Tworzymy sami miejsca noclegowe i koordynujemy miejsca oferowane przez naszych mieszkańców. Już blisko 60% samorządów zorganizowało pomoc psychologiczną. Połowa JST wysyła transporty żywności, leków i innych materiałów na Ukrainę  – bez największych polskich miast, wysłaliśmy już blisko 100 tirów i 4 pociągi pomocy.

Po kilkunastu dniach wojny w Ukrainie oraz nieustannie rosnącej fali uchodźców, Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski apeluje do Pana Premiera o podjęcie działań, mających na celu uniknięcie katastrofy humanitarnej na polskich ulicach.

Potrzebujemy przejrzystego mechanizmu relokacji – centralnej koordynacji zasobów w Polsce. Już w tej chwili największe znane uchodźcom miasta (Warszawa, Wrocław, Kraków) są pełne, podczas gdy północno-zachodnia cześć kraju ma dostępne miejsca noclegowe. Ogromne wsparcie uchodźcom udzielają mieszkańcy wsi, ale w rozdrobniony sposób. Wymaga to również odpowiednich rozwiązań prawnych.

MSWiA musi zabezpieczyć ośrodki, które przyjmą w najbliższych dniach dużą liczbę uchodźców. Jasno trzeba sobie powiedzieć, że zdolność pomocy przez indywidualne polskie rodziny oraz możliwości budynków będących w gestii samorządów, ma swoje granice i w części z nich właśnie się skończyła.

Dodatkową trudnością w przyjmowaniu uchodźców jest trwająca z poszczególnymi wojewodami dyskusja o wysokości stawki jaka może być zapłacona prywatnemu przedsiębiorcy za zakwaterowanie wraz z wyżywieniem. Proponowana przez rząd stawka 40zł/dobę/osobę nie jest wystarczająca aby zainteresować prywatnych przedsiębiorców zapewnieniem noclegu oraz całodziennego wyżywienia.

16 ośrodków regionalnych powinno tymczasowo przyjmować uchodźców, a następnie relokować przyjezdnych do ośrodków oddalonych od miast wojewódzkich, gotowych nieść opiekę. Wielu Wójtów i Burmistrzów zgłasza gotowość wolnych miejsc. Rozproszenie ośrodków po rejestracji w ośrodku regionalnym pozwoli w rozsądny sposób wykorzystać możliwości lokalnych wspólnot.

Należy również, równolegle, prowadzić działania zwiększające zasób mieszkaniowy Polski. Wg. szefa dyplomacji UE Josep Borrella, przewidywana liczba uchodźców może osiągnąć nawet 5 mln osób. Takiej liczby przybyszów nie przyjmiemy bez zbudowania w oparciu o służby rządowe miasteczek pobytowych.

Jest jeszcze czas na działanie aby nie były to ogromne, rodzące patologie, obozowiska. Możemy budować osiedla pobytowe niewielkiej wielkości. Kluczowe jest ich odpowiednie rozprzestrzenienie i wpisanie w sąsiedztwa, w odpowiedniej lokalizacji – z transportem oraz dostępem do miejsc pracy (np. obwarzanki miast).  Według wstępnych analiz rynek pracy
w Polsce w najbliższych miesiącach jest w stanie wchłonąć ok 700 tys. potencjalnych pracowników. Do administracji publicznej należy zabezpieczenie pozostałym osobom godnych warunków życia i członkowie Ruchu deklarują gotowość do konkretnych działań.

Wspólnie, przy udziale zasobów wspólnoty europejskiej mamy możliwości do stworzenia miejsc, gdzie obywatele Ukrainy znajdą godne warunki do życia.

Polski rząd powinien z większym zaangażowaniem zabiegać do krajów zachodniej części UE, w sprawie stworzenia przez nich miejsc pobytowych dla uchodźców.

Polskie samorządy z całą mocą angażują się w pomoc uchodźcom i dalszą pomoc deklarują i tego samego z całą mocą oczekują od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 Relacja filmowa:

https://www.facebook.com/NSerwisKADR/videos/3044163695823312

 

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *