PARTNERSTWO CSM I ANS W TARNOWIE….

Współpraca Uczelni z Centrum Sztuki Moście trwa od wielu lat, ale od dziś będzie dużo łatwiejsza i obejmie nowe obszary. Stanie się tak dzięki podpisanemu dziś porozumieniu o współpracy pomiędzy oboma partnerami. Ze strony Akademii Nauk Stosowanych sygnowała je JM Rektor, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni, a ze strony CSM Dyrektor Centrum, Anna Chmura.

Współpraca Centrum Sztuki Moście z Uczelnią trwa od wielu lat, ale od 10.03.2022 r., będzie dużo łatwiejsza i obejmie nowe obszary. Stanie się tak dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy pomiędzy oboma partnerami. Ze strony Akademii Nauk Stosowanych sygnowała je JM Rektor, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni, a ze strony Centrum Sztuki Mościce Dyrektor, Anna Chmura.

– Cieszę się bardzo, że nadajemy formalne ramy naszej współpracy. To bardzo ważne, bo ułatwi wzajemne relacje i realizację wspólnych przedsięwzięć – mówiła podczas konferencji prasowej Rektor ANS, Małgorzata Kołpa.

– Przestrzeni możliwej współpracy jest bardzo dużo, o szczegółach będziemy informować na bieżąco. Już teraz wspieramy się i ściśle współdziałamy choćby w zakresie promocji. Instytucje zajmujące się kulturą i edukacją powinny, a wręcz muszą działać razem, bo wtedy efekty naszych działań zostaną zwielokrotnione – mówiła Anna Chmura, Dyrektor CSM.

Współpraca zakłada między innymi wspomniane wsparcie promocyjne, możliwość odbywania praktyk w CSM przez studentów, wspólną organizację wydarzeń kulturalno-naukowych. Mowa była również o współpracy z wydziałem sztuki, którego studenci mogliby wspierać działalność CSM swoimi umiejętnościami. Rektor ANS podkreślała, że do tej pory współpracę udało się nawiązać głównie dla kierunków ścisłych, ale dzięki działaniu z instytucją skorzystają humaniści.

Porozumienie zostało przygotowane w sposób otwarty, dający możliwość współdziałania w całkowicie nowych obszarach, które regulować będą oddzielne umowy, czy ustalenia. Obie strony gwarantują, że pierwsze efekty współpracy będą widoczne niebawem.

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *