Sala integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej w Tarnowcu…

 
 
Jak podkreśla Anna Filar dyrektorka Szkoły Podstawowej w Tarnowcu, żyjemy otoczeni przez bodźce, które odbieramy zmysłami. Każdy z nas wie jakie doznania zapewniają nam: wzrok, węch, smak, słuch i dotyk, ale przecież mamy jeszcze zmysł przedsionkowy (równowagi) oraz proprioceptywny (czucie głębokie).
Zmysł równowagi pozwala nam nie tylko zachować pionową postawę, wpływa także na umiejętność czytania czy kaligrafowania. Natomiast czucie głębokie pozwala nam np. trafiać precyzyjnie łyżką do ust. Oczywiście zmysły wpływają na siebie i współpracują z mózgiem. Gdy cała ta maszyneria działa bez zarzutu, czyli gdy bodźce są odbierane i przetwarzane właściwie, mówimy o integracji sensorycznej – mamy łatwość odbierania świata.
 
Niestety czasami delikatny dotyk boli, szelest liści staje się nieznośnym hukiem a prawidłowe utrzymanie długopisu nie lada wyzwaniem. I tu z pomocą przychodzą zajęcia w naszej sali sensorycznej.
 
Szkolna sala do terapii integracji sensorycznej jest już gotowa, już działa! Dużym nakładem pracy i pieniędzy udało się ją wreszcie uruchomić. Była dla nas priorytetem, ponieważ priorytetem są dla nas dzieci, a bardzo często problemy z SI wyłapywane są dopiero na etapie szkolnym, kiedy pojawiają się kłopoty z nauką, zachowaniem i ogólnym funkcjonowaniem dziecka w szkole. Na szczęście na terapię nigdy nie jest za późno. Przygotowane w naszej sali pomoce pozwalają się wyciszyć i odseparować od nadmiaru bodźców, przejść z trybu outdoor do trybu indoor.
 
Umożliwiają prowadzenie ćwiczeń usprawniających:
• równowagę,
• motorykę dużą i małą,
• napięcie mięśniowe,
• koordynację ruchową,
• koordynację ruchowo – wzrokową,
• percepcję,
• koncentrację,
• grafomotorykę,
• słuch fonemowy,
• artykulację,
• pamięć wzrokową i słuchową,
• analizę i syntezę wzrokową i słuchową,
• logiczne myślenie,
• myślenie przyczynowo – skutkowe,
• myślenie analityczne i strategiczne,
• uwagę i spostrzegawczość,
• wytrwałość i cierpliwość.
 
Pamiętajmy, że ludzki mózg jest niezwykłym organem – ma zdolność do tworzenia nowych połączeń, samonaprawy, zmienności i uczenia się. Właśnie dzięki tej neuroplastyczności, przy odpowiedniej stymulacji układu nerwowego, jesteśmy w stanie nauczyć mózg właściwego zarządzania bodźcami i właściwego reagowania na te bodźce. Dlatego jesteśmy przekonani, że nasza sala daje optymalne warunki do pracy z dziećmi i korzystnie wpływa na ich rozwój polisensoryczny oraz codzienne funkcjonowanie.

Info/Foto: szkoły

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *