Jaki Tarnów? Weź udział w konsultacjach!

Panorama Tarnowa

Strategia rozwoju miasta jest najważniejszym dokumentem miejskim, definiującym obszary i cele prowadzonej lokalnie polityki rozwoju. Stanowi punkt wyjścia dla wszelkiej późniejszej aktywności samorządu, pozwala wykorzystać możliwości rozwojowe, bazując na mocnych stronach danego ośrodka.

Głównym wyzwaniem w procesie tworzenia strategii jest właściwa identyfikacja możliwości rozwojowych oraz osiągnięcie jak najszerszej akceptacji społecznej dla tworzonych na przyszłość zamierzeń i planów.

W trakcie trzech kolejnych spotkań konsultacyjnych w formule on-line, wraz z radnymi, przy możliwie dużym udziale mieszkańców Tarnowa, zostaną omówione główne założenia strategii, będzie można również zgłaszać własne uwagi i opinie.

Zapraszamy w poniższych terminach:

– 17 lutego (czwartek) w godz. 15:00 do 17:00 – sprawy społeczne;

– 28 lutego (poniedziałek) w godz. 15:00 do 17:00 – sprawy ładu przestrzennego;

– 3 marca (czwartek) w godz. 15:00 do 17:00 – sprawy gospodarcze;

Konsultacje będą odbywały się w formie webinaru przy wykorzystaniu platformy Zoom. Link do każdego ze spotkań znaleźć będzie można pod adresem: https://tarnow.pl/Miasto/Rozwoj/Strategia-Rozwoju-Miasta-Tarnow-2030

Info;UMT

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *