CUS – Klub Seniora MCAS Tarnów – Krzyż

Tarnowscy seniorzy korzystają z różnych zajęć i form warsztatowych. Są realizatorami i uczestnikami wielu wydarzeń dzięki wsparciu finansowemu z Budżetu Obywatelskiego. Dla seniorów jest to szansa na walkę z samotnością, biernością i wykluczeniem społecznym.

Przykładem takich działań jest Klub Seniora MCAS Tarnów – Krzyż, będący jednym z pięciu działających w naszym mieście, a jednocześnie jednym z najmłodszych, ale prężnym i z bogatą ofertą programową, podlegającą pod Centrum Usług Społecznych.

Wczoraj seniorów odwiedziła Dorota Krakowska dyrektorka Centrum Usług Społecznych i Jacek Pilch zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju UMT. Celem wizyty było poznanie tego środowiska, jego pracy oraz opinii seniorów na temat ich potrzeb, oczekiwań, które mają istotny wpływ na obraz realizowanej w mieście polityki senioralnej.

Podczas rozmowy seniorzy podkreślali, iż powstanie klubu jest bardzo udanym, a przede wszystkim potrzebnym przedsięwzięciem. Zwraca uwagę środowiska lokalnego na tą grupę wiekową, integruje wielopokoleniowo i daje szansę na to, by wiek senioralny nie był ciężarem dla seniorów, ale czasem dla nich przyjaznym, pełnym empatii i szacunku.

O potrzebie odchodzenia od stereotypu w działaniach na rzecz seniorów, nowych możliwościach wspierania senioralnej działalności zarówno w wymiarze polityki senioralnej Tarnowa jak i państwa, podtrzymywaniu aktywności społecznej seniorów, a także o celach i zadaniach Centrum Usług Społecznych również dotyczących seniorów, mówiła dyrektor tej placówki Dorota Krakowska. Ponadto w imieniu Prezydenta Tarnowa i własnym, przekazała seniorom życzenia owocnej pracy w klubie, realizacji swoich pasji i zainteresowań, nawiązywaniu nowych więzi i przyjaźni w dobrym zdrowiu i kondycji fizycznej. Także życzenia powodzenia i aktywności pełnej twórczych pomysłów na życie własne i klubowe przekazał Jacek Pilch.

Odbywane przez dyrektor Dorotę Krakowską wizyty są cenne dla programowania pracy i zadań nowej miejskiej jednostki organizacyjnej, którą jest Centrum Usług Społecznych.

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *