Odstrzał sanitarny dzików

W/w rozporządzeniem wskazane zostały liczby dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego dla określonych obwodów łowieckich.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 3.02.2022 r.

Ze szczegółami rozporządzenia można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 w Tarnowie.

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *