Rok 2022 – Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej w Województwie Małopolskim…

To decyzja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jak komentuje ją marszałek Witold Kozłowski, „Celem Małopolskiego Roku Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej jest promowanie właściwych postaw społecznych, solidarności międzypokoleniowej oraz upowszechnianie wiedzy o szansach i wyzwaniach wiążących się z dłuższym życiem mieszkańców naszego województwa. Chcemy w ten sposób zachęcić władze samorządowe, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane podmioty do podejmowania konkretnych działań zmierzających do kształtowania w regionie otoczenia przyjaznego osobom starszym” .
Także członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec – Lech podkreśla „Nie mam wątpliwości, że nasze tradycyjne wychowanie sprawia, że dla każdego z nas seniorzy to osoby, które mają dla nas szczególne znaczenie, osoby z których zdaniem się liczymy i korzystamy z ich bogatych doświadczeń życiowych i mają wyjątkowy wkład w kształtowanie młodego pokolenia. Jako samorząd dokładamy wszelkich starań by te doświadczenia i umiejętności jak najlepiej wykorzystać, a przede wszystkim otoczyć seniorów opieką i dać im jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa”.
Miejmy nadzieję, że za deklaracjami pojawią się konkretne działania dla wszystkich małopolskich seniorów oraz, że w tych działaniach będą miały głos Rady Seniorów.
Foto: ilustracyjne

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *