MIEJSCE OTWARTE NA POMAGANIE….

Seniorzy, ale też inne osoby mogą znaleźć pomoc i wsparcie w ŚDS „Zielona Przystań”. Placówka to ŚDS typu A i C, zlokalizowana przy ulicy Piotra Skargi 29 w Tarnowie. To dzienny ośrodek wsparcia dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, choroby otępienne. Ideą i misją tej placówki jest pomaganie chorym oraz ich rodzinom. Warto korzystać z tej propozycji i skorzystać z usług placówki.

Dodajmy, że….

Dom jest prowadzony na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa przez Fundację Zielona Przystań i jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. Ośrodek działa od 7.00 do 16.00 przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych.

Dla kogo….

Ośrodek ma charakter ponadgminny. Adresatami usług świadczonych w placówce są osoby przewlekle psychicznie chore (m. in. schizofrenia, zaburzenia psychotyczne, afektywne zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe) – typ A oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (m.in. zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne towarzyszące zespołom otępiennym oraz chorobom neurodegeneracyjnym, zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych) – typ C.

Cel nadrzędny…

Nadrzędnym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań” jest udzielanie wsparcia osobom mającym znaczne trudności w codziennym funkcjonowaniu zarówno w środowisku rodzinnym jak również społecznym. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań” polega na prowadzeniu działań wspierająco – aktywizujących ukierunkowanych na nabywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu. Uczestnictwo w zajęciach jest również formą rehabilitacji społecznej, która pozwala kształtować rozwój osobowości uczestników oraz zmierza do włączenia ich w funkcjonowanie lokalnej społeczności.

Więcej informacji na stronie internetowej placówki https://sdszp.pl/

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *