SENIORZY W NOWEJ SIEDZIBIE…

Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej prowadzone przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie zmieniło swoją siedzibę i zostało przeniesione do Multimedialnego Centrum Artystycznego przy ul. Wałowej 25 (oddział BWA w Tarnowie). Miejsce to zostało udostępnione odpłatnie dla realizatora zadania.

MCAS jest finansowane z budżetu Miasta Tarnowa w ramach budżetu obywatelskiego 2021. W ramach zadania Stowarzyszenie organizuje m.in.: wykłady, warsztaty, debaty, indywidualne sesje coachingowe, zajęcia mające na celu poprawę sprawności intelektualnej w tym: j. angielski, warsztaty komputerowo-informatyczne, zajęcia mające na celu poprawę sprawności fizycznej w tym: gimastyka w wodzie, fitness, pilates, Nordic Walking, wyjścia do teatru i kina, wycieczki, biesiady z muzyką i śpiewem, comiesięczną planszomanię.

W nowej siedzibie seniorów podczas zajęć odwiedził prezydent Tarnowa Roman Ciepiela oraz Dorota Krakowska dyrektorka Centrum Usług Społecznych i Jacek Pilch zca dyrektora Wydziału Rozwoju. Obecna była także Ewa Łączyńska – Widz dyrektorka BWA a jednocześnie gospodarz MCA.

Seniorzy z wielkim entuzjazmem przyjęli decyzję o przeniesieniu ich klubu. Tu mamy wspaniałe warunki do działania, do odpoczynku, spotkań klubowych i przyjacielskich. Jest jasno, ciepło i w dogodnym dla nas miejscu – mówili dziękując prezydentowi. Życzę Państwu by to miejsce było dla Państwa przyjazne, dawało poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim było szansą na udane i twórcze spotkania – powiedział prezydent Roman Ciepiela.

Dodajmy, iż seniorzy korzystać będą z Multimedialnego Centrum Artystycznego w określonych dniach i godzinach zgodnie z ustalonym harmonogramem. Nadzór nad realizacją zadań realizowanych w Międzyosiedlowych Centrach Aktywności Senioralnych sprawuje Centrum Usług Społecznych.

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *